Кралство Норвегия

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Норвегия

Географско разположение: Страната има площ 386.3 хил. кв. км (само Норвегия - 323.9 хил. кв. км) и е разположена на Скандинавския п-в. Има много крайбрежни острови (около 50 хил., от които 2 хил. са населени), арктическият архипелаг Шпицберген (Свалбард) и островите Мечи и Ян Майен (380 кв. км) в северните части на Атлантическия океан. Граничи (в км) с Русия - 196, Финландия - 727, Швеция - 1 619 и има брегова линия 2 650 км (с фиорди и заливи - 21 347 км) със Северно, Норвежко и Баренцово море. Голяма част от страната е заета от Скандинавските планини с най-висока точка връх Галхьопиген - 2 469 м. Западните и северозападните склонове са разчленени от фиорди - Согне,  Хардангер, Тронхаймс и др. В южните части са разположени високите плата (фиолди) Ютунхаймен, Телемарк и др.

Климат - умерен, океански, в крайния север - субарктичен. Средните януарски температури са от 2 градуса Сº в южните райони до -12 градуса Сº на север; юлски - съответно от 15 до 16 градуса Сº. Валежи - около 2000-3000 мм по западните склонове на планините до 300-800 мм в източните части. По високите плата са запазени ледници (около 5 хил. кв. км). Главни реки - Глома и Логен. Езерата заемат 4%, а горите - 27 % от площта на страната. Северните части са тундра.

Население - 4 430 хил. жит. Гъстота - 11.5 жит. на кв. км. Естествен прираст - 3. Средна продължителност на живота - мъже - 75 г.; жени - 81 г.

Етнически състав - норвежци - 96.8 %, саами - 0.8 %, фини - 0.5 %, други - 1.9 %.

Официален език - норвежки (2 форми - риксмол и лансмол).

Конфесионален състав - християни - 99.3 % (от тях протестанти - 99.2 %, католици - 0.6 %, други - 0.2 %), други - 0.7 %. Извън страната живеят около 1 млн. норвежци, главно в Швеция, САЩ и Канада. Градско население - 74 %.

Столица - Осло (499 хил. ж.). Други градове - Берген (225 хил. ж.), Тронхайм (155 хил. ж.), Ставангер (110 хил. ж.), Тронсьо.

Административно деление - 18 фюлке (области), вкл. и Осло, който е приравнен към област. Свалбард е отделна административна единица.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с крал (от 1991 г. Харалд V). Висш законодателен орган - стортинг, състоящ се от лагтинг (41 депутата) и оделстинг (124 депутата), избирани за 4 години. Кралят назначава правителство - Държавен съвет, начело с премиер-министър.

Парична единица - Норвежка крона

Стопанство - развита индустриално-аграрна страна. Разполага с големи водни запаси, гори, желязна руда, мед, цинк, олово, никел, молибден, сребро. Добива се нефт и газ от шелфовата зона на Северно море (10 млрд. т запаси от нефт, 185 млн. т годишен добив). Водещи промишлени отрасли - нефтохимическа, електрометалургична, електрохимическа, радиоелектронна, целулозно-хартиена, корабостроителна, хранително-вкусова и др. Водещ селскостопански отрасъл - интензивно животновъдство с месо-млечно направление. Важно място заема риболовът (2.6 млн. т) и добивът на дървесина (над 9 млн. куб. м).

Транспорт - шосета - 90 хил. км, ж.п. линии - 4 хил. км. Основен транспорт е морският, с главни пристанища - Осло и Берген.

Туризъм - годишно страната се посещава от над 2.5 млн. туристи.

От София до Осло - 2 094 км

1 1
1 1
1 1
самолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Норвегия